Projektleder-team

Hassan Chaachouh

Projektleder

Jobprofil:

Bygherre/Projektleder hos FSB

Motivation

Jeg brænder for at gøre en forskel, og kan man finde en åbning til at gøre en forskel for nogle, så hvorfor ikke gribe den? At træffe en beslutning om sin fremtid med en verden af muligheder, ønsker jeg blot at gøre folk årvågne omkring Ingeniørverdenen og hvor kulturrig den er. Ligeledes ønsker jeg at støtte op om folk som måske mangler en ekstra støtte eller nogen at afspejle sig i. Herudover ønsker jeg at være rollemodel og bryde fordomme.

Kontakt

Mohammad Koravand

Projektleder

Jobprofil:

Civilingeniør/Projektleder hos NIRAS

Motivation

Jeg kom til Danmark i starten af mine teenageår. Jeg gik fra sprogskole til adgangskursus og til sidst endte jeg på ingeniørstudiet. Jeg kommer fra en familie af ingeniører, og for mig var det den naturlige vej. Men ikke alle har samme støtte hjemmefra af den ene eller anden grund, og jeg har selv stødt på udfordringer, specielt sproglige da jeg kom så sent til Danmark. Men jeg vil gerne være et forbillede og vise, at brænder man for det, kommer man også igennem.

Kontakt

Thomas Due Nielsen

Projektleder

Jobprofil:

Civilingeniør/Projektleder hos SWECO Danmark A/S

Motivation

Jeg ønsker at gøre en forskel og at hjælpe mennesker, uanset etnicitet. Jeg føler personligt at det giver mig meget at motivere andre og hjælpe andre til at se alle de muligheder som livet kan indeholde. Mange af de muligheder som livet byder på, er ikke nødvendigvis nemme men med den rette motivation og støtte kan alle tage de valg det kræver for at opnå det liv de ønsker, om det så er at tage en uddannelse eller vælge en anden retning for sin fremtid.Dette er ikke nødvendigvis en let beslutning, og det kræver sit at komme igennem. Derfor er det også vigtigt for mig at oplyse folk om forholdene på godt og ondt, og fortælle folk at de kan hvad de vil.

Kontakt


Projektkoordinator

ASMUS SEBASTIAN KOBBERNAGEL

Koordinator

Jobprofil:

Konsulent hos Foreningen-Nydansker/E2B

Motivation

Foreningen Nydansker blev etableret med det formål at gøre mangfoldighed til en ressource for det danske erhvervsliv. Vores fokus er på integration af nydanskere på arbejdsmarkedet, og det gælder både flygtninge, højtuddannede udenlandske arbejdstagere, som er hentet til landet og nydanskere, som allerede er i landet.

Sparringspartnere

MIA MANGHEZI

SPARRINGSPARTNER

Jobprofil:

Projektudviklingsdirektør hos Pension Danmark

Motivation

Jeg er sparringspartner fordi ingeniørvirksomhederne har brug for arbejdskraft og fordi jeg ser det som vores forpligtigelse som virksomhed at understøtte, at der er flere veje ind på det danske arbejdsmarked. Jeg har som leder også en stor interesse i at have en varieret arbejdsplads.

Det ligger i rigtig fin forlængelse af nogle af de ting, jeg tidligere har beskæftiget mig med; frivillighed, mangfoldighed og social bæredygtighed

HANNE SCHWARZ

SPARRINGSPARTNER

Jobprofil:

Sektionsleder for tværfaglig projektledelse hos COWI A/S

Motivation

Jeg er sparringspartner fordi jeg ønsker at gøre en forskel for alle unge mennesker med interesse i ingeniørfaget – men som har brug for en hjælpende hånd til, hvorledes man skaber sig en fremtid inden for ingeniørbranchen.

Mangfoldighed på vores arbejdspladser er nødvendigt for at skabe den innovation den danske ingeniørbranche efterspørger, for fortsat at kunne være konkurrencedygtig og kan skabe værdi for det danske samfund. E2Bs fokus på social ansvarlighed er derfor ikke kun sympatisk, men også nødvendigt i en tid med mangel på ingeniører.