Om E2B


FORMÅL/VISION

Projektet har primært til formål at inspirere og motivere flere unge med anden etnisk baggrund end dansk, til at se mulighederne i en fremtid som ingeniør. Projektet arbejder for integration og antiradikalisering, og har til formål at kombinere udfordringer som mangel på ingeniører og integration af ”indvandrerunge” fra bl.a. ”ghetto-områder”.

I 2020‐2025 vil vi komme til at mangle 13.500 ingeniører, ifølge en prognose fra Ingeniøren i 2011, og ligeledes fra en analyse udarbejdet af Engineer The Future i 2015. Der har ofte været omtalt i medier og debatter hvordan ”indvandrerunge” eller ”nydanske drenge” fra ”ghettoområder” eller ”socialt belastede områder”, halter bagefter deres etniske danske jævnaldrende både på job og uddannelse. I dag ser man dog at langt flere ”indvandrerunge” får sig en studentereksamen, og ikke er langt efter de etniske danske unge. Tallet er steget fra 12 % og 23 % i 2012 til 30 % og 45 % i 2015, for drenge og piger, jf. tal fra organisationen Danmarks Almene Boliger (BL).

Set fra et bredt perspektiv, både i ingeniør‐ og samfundsmæssig sammenhæng, eksisterer der udfordringer i dagens Danmark, hvortil indeværende projekt har til formål at modarbejde et par af disse ved at betragte udfordringerne som en symbiose, hvortil der er en samlet overordnet løsning.

MÅLGRUPPE

Projektet arbejder med en primær målgruppe, som er unge med anden etnisk baggrund end dansk, som opholder sig et sted imellem slutningen af folkeskolen og på de korte videregående uddannelser. Den sekundære målgruppe er etniske danskere, der ligeledes kæmper med tilsvarende udfordringer. Hertil kan der ligeledes være ældre unge som tænker en ny start, eller flygtninge som ligeledes er ny i samfundet og har behov for et overblik.

Den primære målgruppe vil typisk bestå af: • Unge der er ved at afslutte folkeskolen
• Unge der går på eller har afsluttet en ungdomsuddannelse
• Unge der går på eller har afsluttet en kort videregående uddannelse
• Unge der er i færd med at få sig en studentereksamen
• Unge og ældre som sidder fast i systemet, der har behov for at kunne starte om eller bygge videre.

Generelt drejer det sig om unge, der:
• Mangler det ekstra skub og den ekstra motivation.
• Mangler indsigt i hvad ingeniøruddannelsen og arbejdet som ingeniør indebærer.
• Kommer med en flygtningebaggrund.
• Sidder f.eks. med en håndværksmæssig baggrund, men brænder for at videreudvikle sine kompetencer etc.

VÆRDIER

Projektets arbejder med følgende værdier, som er essentielle for vores måde at arbejde med E2B. Vi ønsker at bygge bro imellem 2 verdener. To verdener som vi alle har en fod i på den ene eller anden måde. Vi ønsker at bygge bro imellem ingeniørverdenen og integrationsområdet. Vores mål er ikke at få unge til at sigte højt, men til at tænke bredt. Skulle ingeniørvejen ikke være den rette for målgruppen, så betragter vi ikke at målet ikke er nået, såfremt vi kan indgå i en dialog, inspirere eller blot plante et frø til de mange muligheder man ikke har overvejet, eller til de mange muligheder man har overvejet men aldrig selv troet på.

Logo

Logoet symboliserer essensen af E2B’s projekt. I centrum har vi det bløde, de hjælpende hænder, der tager ansvar for hinanden og arbejder for integrationen, projektets formål. Dette er kernen, og fundamentet for det gode integration, at støtte op om hinandens udvikling, og give en hjælpende hånd, uanset etnicitet.

Dette er omsluttet er det hårde, det tekniske, det de frivillige har tilfælles, den ingeniørtekniske baggrund. Udadtil er vi en del af ingeniørverdenen, der er repræsenteret ved et tandhjul. Et tandhjul som normalt benyttes til at forbinde aksler, med det formål at overføre kræfter og ændre bevægelsesretninger, som i et gearsystem. Dette er ligeledes projektets formål, at understøtte unge i at se deres eget potentiale, at ændre deres retning i deres tempo.


E2B’s historie

E2B startede som en grund-ide i marts 2016, i mellem Hassan, Mohammad og Thomas.

Indsamling til flygtninge
Under flygtningekrisen blev en indsamling sat i værk af initiativtagerne, samt to kammerater på deres daværende arbejdsplads. Indsamlingen foregik på arbejdspladsen og gik til legetøj til flygtningebørn, og blev støttet op af virksomheden med IT udstyr og billetter til Zoologisk Have, var en givende oplevelse.

Besøg på Center Sandholm og flygtninge i praktik

Under indsamlingen fik initiativtagerne mulighed or at komme helt tæt på Center Sandholm, hvortil der fra ledelsens side var et ønske om at få folk i praktik, efter flere af de flygtninge der kom hertil, havde en ingeniørbaggrund med i bagagen. Og det ville være spild, ikke at udnytte dette potentiale. Herfra satte Hassan, Mohammad og Thomas gang i et projekt med arbejdspladsen og andre samarbejdspartnere, med det formål at få flygtninge i praktik. Dette gav initiativtagerne mere blod på tanden og ligeledes et stærkere netværk indenfor det fagtekniske og sociale område.

E2B’s fødsel

Mens der blev arbejdet på at få flygtninge i praktik, var der meget potentiale og opbakning omkring dette projekt. Parallelt med dette, startede fødslen om et integrationsprojekt om at inspirere unge, primært med anden etnisk baggrund end dansk. Dette var i marts 2016. Herfra rullede tandhjulet, og der blev holdt utallige møder med forskellige potentiale samarbejdspartnere, såsom uddannelsesinstitutioner, foreninger, organisationer, mv. Dette forekommer stadigvæk i dag, og projektet er under fortsat udvikling.
 • 20161214 Ungdommens Røde Kors 2
 • 1
 • 20160518 CFBU
 • 20160722 Internt  Brainstorm 6
 • 20161122 Studievalg Kbh 2
 • 20161214 Ungdommens Røde Kors 2
 • 1
 • 20160518 CFBU
 • 20160722 Internt  Brainstorm 6
 • 20161122 Studievalg Kbh 2