Ingeniør

Engineer To Be… Or Not To Be

Denne side giver et lille overblik og lidt generel information om hvad man bør vide, hvis man overvejer at læse til ingeniør.

Hvad laver en ingeniør?

Som ingeniør har man en naturvidenskabelig uddannelse. Kan man sætte direkte ord på, hvad en ingeniør laver. Dette er svært, da der er et hav af muligheder, og utal af retninger.

Man kan arbejde som rådgiver, forsker, udvikler, og meget andet. Man kan arbejde med helt store ting og helt små ting. Fra bygninger og broer til Fødevaresikkerhed, og meget mere.

Vi anbefaler at man går ind på uddannelsesinstitutionernes hjemmeside direkte, og tjekker de mange muligheder, hvor uddannelsesretninger og yderligere detaljer fremgår.

Hvor kan man læse til ingeniør?
Du kan læse til ingeniør på flere forskellige uddannelsesinstitutioner, og enkelte af disse har flere lokationer.

Uddannelsesstederne er følgende:

• Aalborg Universitet (www.aau.dk)
• Aarhus Universitet (www.au.dk)
• Danmarks Tekniske Universitet (www.dtu.dk)
• Syddansk Universitet (www.sdu.dk)
• University College Sjælland (www.ucsj.dk)
• VIA University College (www.via.dk)

Hvornår kan man søge ind på uddannelse?

Man kan søge ind på uddannelserne efter kvote 1 og kvote 2. Enkelte uddannelsesretninger har udover sommeroptag også vinteroptag.

Sommer
Fristen for kvote 1 ligger omkring juli måned, og dette er standardvejen med en studentereksamen ved hånden.
Fristen for kvote 2 ligger omkring marts måned, og det er til dem som søger ind med fx anden relevant erhvervserfaring.
Vinter
Fristen for kvote 1 ligger omkring udgangen af november måned.
Fristen for kvote 2 ligger omkring oktober måned.

Som udgangspunktet er adgangskravet en gymnasial uddannelse, samt nogle specifikke adgangskrav. Disse specifikke adgangskrav, varierer fra uddannelse til uddannelse, og har primært at gøre med antal pladser der er på den konkrete uddannelse på det specifikke uddannelsesinstitution. For at læse om adgangskravene i forhold til karaktergennemsnit er man nødt til at se på den specifikke uddannelse. Hertil skal man være opmærksom på at kravet her til afhænger af det enkelte uddannelsesinstitution.

Er der flere veje til ingeniøruddannelserne?

Kan man komme ind på ingeniøruddannelserne selvom man ikke har en studentereksamen? Svaret er ja!

Man kan læse på Adgangskursus, og supplere med de adgangsgivende fag man nu mangler. Kig under nyttige links for mere info.

Et kort eksempel kan være, at man overvejer at læse til bygningsingeniør (med speciale i vvs-teknik). Man sidder med en vvs-uddannelse fra teknisk skole, og har været på arbejdsmarkedet et par år, og tænker at man godt kunne tænke sig at sidde på den anden side af bordet.

Her undersøger man de adgangsgivende fag, tager disse på adgangskurset, og søger ind via kvote 2, hvor man vil have en vis sandsynlighed for at komme ind, da man sidder med noget praktisk erhvervserfaring.

Nyttige links

Herunder finder I nogle gode links I kan udnytte: Uddannelsesguiden:
• Uddannelsesguiden: (www.ug.dk)
• Adgangskursus til ingeniøruddannelserne
(https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser/enkeltfagogsupplering/adgangskursus-til-ingenioeruddannelserne)

Om Ingeniøreruddannelser og et fagligt indblik:
• Engineer The Future: (www.engineerthefuture.dk)
• Aalborg Universitet (www.aau.dk)
• Aarhus Universitet (www.au.dk)
• Danmarks Tekniske Universitet (www.dtu.dk)
• Syddansk Universitet (www.sdu.dk)
• University College Sjælland (www.ucsj.dk)
• VIA University College (www.via.dk)

Hvad er forskellen på en Diplom, Bachelor, Civil/Kandidat

Når man læser til ingeniør, kan man for de forskellige uddannelsesretninger vælge forskellige grad. Alle grad eksisterer dog ikke for alle uddannelser.

DIPLOM

• En diplomuddannelse varer 3,5 år.
• 4 semestre (studie) + 1 semester (praktik i indland eller udland) + 2 semestre (studie).
• Professionsbachelor, erhvervsrettet. Man kan bygge videre med en kandidat eller tage ud på arbejdsmarkedet.

BACHELOR/CIVILBACHELOR

• En bacheloruddannelse varer 3 år, og er pre-delen til civil-delen, som er kandidaten.
• Er ikke en ”færdig” uddannelse, da man som udgangspunkt skal bygge kandidaten ovenpå.
• Civilbachelor, teoretisk orienteret uddannelse sammenlignet med en diplom.

KANDIDAT

• En kandidatuddannelse er en 2-årig overbygning på diplomgraden.
• I nogle tilfælde er det muligt at tage en kandidat på en anden retning end diplomuddannelsen man har gennemført.
• En kandidatgrad er det samme som en civilgrad.