E2B - Intro

E2B står for Engineer To Be, på dansk ”kommende ingeniør”. E2B er et frivilligt projekt der har til formål at inspirere og motivere mennesker, primært unge med anden etnisk baggrund end dansk, til at se fordelene og mulighederne i ingeniørverdenen. Ønsket er at bygge bro imellem forskellige ”verdener”. Verdener som vi alle har en fod i på den ene eller anden måde. Hovedessensen er at forsøge at bygge bro mellem uddannelse og integration, mere specifikt ingeniør- og integrationsområderne.

Vores mål er ikke at få unge til at sigte højt, men til at tænke bredt og finde ind til det de virkelig trives med at lave. Vi tror på at målet kan nås igennem dialog, inspiration eller blot ved at plante et frø ift. de mange muligheder det danske samfund byder på.

Udfordringer

Helt konkret vil projektet arbejde direkte imod følgende udfordringer:

Uddannelse:

o Manglende tiltro, selvtillid på sig selv.
o Manglende støtte fra hjemmet eller samfundet.
o Manglende kendskab om mulighederne for at nå frem til uddannelsessted, og uddannelsernes indhold.
o Kulturbarrierer og fordomme der får unge og deres familier til at tænke væk fra ingeniøruddannelserne.
o Forståelse for hvad der kræves på studiet og timerne der skal lægges i det. At man skal kravle før man kan gå, men at man skal kunne se langt nok frem.

Arbejde

o Fordomme, forestillinger og manglende kendskab om hvad det vil sige at arbejde som ingeniør og forventninger man kan have omkring arbejdsgivere.
o Fordomme og udfordringer arbejdsmarkedet evt. kan have omkring at skulle ansætte folk med anden etnisk baggrund end dansk grundet bl.a. kultur- og religionsforskelle.
o Eventuelle sprogvanskeligheder, der kan forhindre ansættelse.

Netværk

o Udfoldelse, og det at komme ud af sin komfortzone. At være udadvendt og kende sine egne evner.

E2B tilbyder

Vi tilbyder følgende

• Oplæg
• Mentorordning
• Besøg på uddannelsesinstitutionen
• Besøg på arbejdsplads
• En uformel snak